Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và sự bảo mật thông tin của mọi Quý khách hàng

Thông qua việc xây dựng Chính sách này, từ phía Simdulich.net chúng tôi cam kết bảo vệ và giữ gìn quyền riêng tư của người dùng và khách hàng của chúng tôi, đảm bảo tính bảo mật của thông tin người dùng và khách hàng cung cấp. Bằng cách đặt mua eSIM du lịch với Simdulich.net, Quý khách đồng ý chấp nhận các điều kiện sau trong tuyên bố về bảo mật thông tin của chúng tôi.

1. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để phục vụ nhiều mục đích kinh doanh, chẳng hạn như để:

 • hoàn thành các giao dịch và lập hóa đơn cho các sản phẩm và dịch vụ;
 • đáp ứng các yêu cầu của Quý khách về dịch vụ hoặc hỗ trợ; dự đoán và giải quyết các vấn đề thực tế và tiềm ẩn với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • tạo và cải thiện sản phẩm và dịch vụ;
 • đề xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung;
 • đưa ra các quyết định kinh doanh nội bộ về các ưu đãi hiện tại và tương lai;
 • cung cấp dịch vụ cá nhân hóa và trải nghiệm người dùng;
 • bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi; và
 • liên hệ với Quý khách về các dịch vụ khác do Simdulich.net cung cấp

Mọi thông tin Quý khách cung cấp đều được đảm bảo hoàn toàn bảo mật và sẽ được bảo vệ khỏi việc sử dụng trái phép. Thông tin cá nhân của Quý khách không bao giờ được tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi được Quý khách cho phép.

2. Thông tin thu thập

Chúng tôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng thông tin Quý khách cung cấp được ghi lại một cách chính xác và đầy đủ. Chúng tôi giúp Quý khách sửa đổi thông tin mình cung cấp khi thích hợp.

a. Thông tin Cá nhân được Thu thập trên Trang web này từ/về Khách hàng

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi tiến hàng đặt hàng trên website:

 • Họ tên:
 • Địa chỉ email:
 • Số điện thoại:
 • Địa chỉ:

b. Dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân được thu thập trên trang web này

Chúng tôi thu thập và lưu trữ trong nhật ký máy chủ của chúng tôi thông tin không thể nhận dạng cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin như loại trình duyệt, địa chỉ IP, hệ điều hành, ngày và thời gian truy cập, các trang đã truy cập trên trang web, thời gian xem trang web và trả lại lượt truy cập vào trang web.

Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics, một dịch vụ ghi lại dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân như loại trình duyệt, hệ điều hành, ngày và thời gian truy cập, khách truy cập đến từ đâu, các trang đã truy cập trên trang web này, thời gian xem trang web, địa điểm khách truy cập đã truy cập khi rời khỏi trang web và quay lại các lượt truy cập vào trang web.

Chúng tôi tổng hợp dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân này để hiểu rõ hơn cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi và để giúp quản lý, duy trì và báo cáo về việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân này với các bên thứ ba với mục đích hạn chế là báo cáo về việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc để tuân thủ luật hiện hành.

Chúng tôi không cho thuê, bán hoặc chia sẻ bất kỳ dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập trên trang web này với các bên thứ ba, kể cả Google cho các mục đích tiếp thị bao gồm cả Tiếp thị lại.

c. Giao dịch tài chính

Các giao dịch thẻ tín dụng được xử lý thông qua một trong những công ty xử lý thẻ tín dụng lớn của bên thứ ba. Tất cả thông tin của Quý khách được mã hóa và chỉ được sử dụng để hoàn thành các giao dịch thích hợp. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chỉ lưu trữ bốn chữ số cuối cùng của thẻ tín dụng của Quý khách để hoàn tất quy trình xác minh và phê duyệt.

d. Cookies

Simdulich.net sử dụng cookie để nhận ra khách hàng của chúng tôi khi khách hàng truy cập trang web của chúng tôi. Điều đó giúp chúng tôi tùy chỉnh trải nghiệm của khách hàng trên trang web của mình. Quý khách có thể cần phải “bật” cookie trong trình duyệt mà Quý khách sử dụng để đăng ký. Nhưng nếu Quý khách chọn tắt cookie, Quý khách vẫn có thể điều hướng trang web. Cookie không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tất cả các thông tin đều hoàn toàn bảo mật và không bao giờ được bán hoặc nhìn thấy bên ngoài công ty.

e. Thông tin hệ thống

Simdulich.net có quyền thu thập và lưu trữ các thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt hoặc loại hệ điều hành. Tất cả các thông tin được bảo mật cao và sẽ được sử dụng riêng cho mục đích quản trị hệ thống. Thông tin này giúp chẩn đoán sự cố, giám sát lưu lượng truy cập và việc sử dụng trang web.

f. E-mail

Simdulich.net sử dụng e-mail để thông báo cho các thành viên hoặc khách hàng của chúng tôi về Mã QR eSIM và hướng dẫn cài đặt hoặc khi các dịch vụ hoặc tính năng mới được thêm vào. Danh sách e-mail của chúng tôi đều được bảo mật và không bao giờ được bán hoặc trao cho bên thứ ba.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Simdulich.net.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 • Đối với nhân viên công ty sẽ có các bộ phận chuyên trách để phục vụ việc chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân. 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • Tên doanh nghiệp: Simdulich.net

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:

 • Gọi điện trực tiếp về số điện thoại:
 • Gửi mail:

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

Tại Simdulich.net, việc bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách hàng là rất quan trọng, quý khách được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho Simdulich.net sẽ được Simdulich.net cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê cho bất kỳ người nào khác. Simdulich.net cam kết chỉ sử dụng các thông tin của Quý khách vào các trường hợp sau:

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Egoviet hiểu rằng quyền lợi của quý khách trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Simdulich.net, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc email để xử lý và làm việc trực tiếp với khách hàng.

8. Các điều khoản điều chỉnh khác

Chính sách này không sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ thỏa thuận hiện hành nào mà Quý khách có với Simdulich.net. Nếu Quý khách sử dụng hoặc đăng ký các sản phẩm của chúng tôi, Điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi và một số điều khoản khác có thể áp dụng đối với tác vụ sử dụng, mua hàng hoặc đăng ký của Quý khách.

Nếu chính sách này mâu thuẫn với bất kỳ phần nào trong các điều khoản và thỏa thuận đó, thì các điều khoản và thỏa thuận đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

9. Thay đổi chính sách này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này nếu chúng tôi thay đổi đáng kể các hoạt động của mình hoặc nếu các thay đổi pháp lý hoặc quy định yêu cầu điều đó. Nếu chúng tôi quyết định sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân theo cách khác hẳn với cách được nêu trong chính sách này tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên các trang web của chúng tôi.

Quý khách cần xem chính sách này thường xuyên để biết thông tin mới nhất và ngày có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào.

10. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Truyền thông qua Internet cũng như các giao dịch qua Internet có nhiều rủi ro bảo mật khác nhau. Trong mọi trường hợp, Simdulich.net sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, trực tiếp hay gián tiếp, ngẫu nhiên hay do hậu quả, đặc biệt hay trừng phạt, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trái phép, thay đổi, xóa hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bí mật hay không, do xâm nhập trái phép vào hệ thống hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác hoặc lỗi hệ thống.

Egoviet không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm liên quan đến phần cứng và phần mềm được sử dụng để cung cấp bảo mật và hỗ trợ trang web này, bao gồm tất cả các bảo hành ngụ ý, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và các thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt, trực tiếp hoặc do hậu quả.

Theo đó, Simdulich.net, cán bộ và nhân viên, đối tác, chi nhánh, công ty con, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng cũng như các đại lý bên thứ ba của Simdulich.net sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với Quý khách hoặc bất kỳ người nào khác về bất kỳ sự không chính xác, lạm dụng, lỗi, sự can thiệp của bên thứ ba, vi-rút hoặc tin tặc tấn công khiến mất dữ liệu hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi hoặc gián đoạn trong quá trình truyền hoặc cung cấp dịch vụ.

Simdulich.net có các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp riêng để phục vụ mục đích thông tin và hỗ trợ định vị các tài nguyên Internet khác. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó.

11. Tóm tắt

Bằng cách truy cập trang web này và sử dụng các dịch vụ cung cấp trên trang web, Quý khách đồng ý vô điều kiện với các điều khoản của Chính sách bảo mật thông tin này và Điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Quý khách đồng ý tuân thủ các điều khoản chi phối việc sử dụng trang web này và các dịch vụ trên trang web và điều khoản đó cũng chi phối tất cả thông tin do Quý khách và những người dùng khác của Simdulich.net cung cấp.

Nếu Quý khách không đồng ý với tất cả hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách bảo mật thông tin này, vui lòng không sử dụng trang web này.