Sim du lịch NewzeaLand

600,000 450,000

Thông tin sim du lịch New Zealand
• Sim không cần đăng ký, tự động kích hoạt khi nhận sóng
• Có 6.0GB  tôc độ cao 4G
• Hết tốc độ cao về tốc độ 3G và sử dụng không giới hạn
• Thời gian: 15 ngày

Support
0942686282